Psychoterapia indywidualna

W leczeniu zaburzeń emocjonalnych pracujemy w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. W jej ramach istotną sprawą jest rozpoznanie objawów zakłócających codzienne funkcjonowanie i poszukiwanie leżących u ich podstaw nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów.


Podczas sesji (tj. spotkań) terapeutycznych stworzone są warunki dające poczucie bezpieczeństwa, dzięki którym pacjent może przepracować trudne obszary psychiczne swojego życia i na nowo stawić czoła różnym wyzwaniom życiowym, unikając popełniania tych samych błędów. Staje się to możliwe, dzięki uświadomieniu sobie z pomocą psychoterapeuty, istoty swoich problemów.


Terapeuta w czasie rozmów na kolejnych sesjach wspólnie z pacjentem poznaje jego osobowość, co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania. Celem terapii nie jest zmienianie życia pacjenta (o tym decyduje on sam) tylko doprowadzenie do takiej sytuacji gdzie będzie miał on lepsze samopoczucie, gdzie ustąpią objawy, z jakimi się zgłosił, a przede wszystkim będzie on w stanie bez terapeuty samodzielnie radzić sobie w życiu i czerpać z tego satysfakcje.


Jedna sesja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od problemu, z jakim się zgłosił pacjent, ale najczęściej jest to jedno spotkanie w tygodniu. W szczególnych przypadkach psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią prowadzoną pod opieką psychiatry.